Crystal Well trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4950HQ Launched Q3'13 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4850HQ Launched Q3'13 4 3.50 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4750HQ Launched Q3'13 4 3.20 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4960HQ Launched Q4'13 4 3.80 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4860HQ Launched Q1'14 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770R Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4760HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4980HQ Launched Q3'14 4 4.00 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4870HQ Launched Q3'14 4 3.70 GHz 2.50 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770HQ Launched Q3'14 4 3.40 GHz 2.20 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670R Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570R Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.