Salmon Pass trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q4'12 Discontinued
Q3'12 Discontinued ATX 1U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2
Q4'12 Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2
Q4'12 Discontinued ATX 1U Rack Socket R3