Crane Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Centrino® Wireless-N 130, Một băng tần Discontinued 2011 802.11b/g/n 150 Mbps 2.4 GHz 1x1
Intel® Centrino® Wireless-N 100, Một băng tần Discontinued 2011 802.11b/g/n 150 Mbps 2.4 GHz 1x1