Taylor Pass trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System VRN2224THY4 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Intel® Server System VRN2224THY2 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Intel® Server System VRN2224THY6 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Intel® Server System MCB2224THY1 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Intel® Server System MCB2224TAF3 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Intel® Server System LTP2224JR450600 Q2'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Intel® Server System LTP2224R4503086 Q2'17 Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPF Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Intel® Server Board S2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
2130W AC Common Redundant Power Supply FXX2130PCRPS
(Platinum Efficiency)
Q2'16 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.