Knights Landing trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7210
(16GB, 1,30 GHz, 64 lõi)
Discontinued Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7230
(16GB, 1,30 GHz, 64 lõi)
Discontinued Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7250
(16GB, 1,40 GHz, 68 lõi)
Discontinued Q2'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7210F
(16GB, 1.30 GHz, 64 lõi)
Discontinued Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7230F
(16GB, 1.30 GHz, 64 lõi)
Discontinued Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7250F
(16GB, 1.40 GHz, 68 lõi)
Discontinued Q4'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache
Intel® Xeon Phi™ Processor 7290
(16GB, 1.50 GHz, 72 core)
Discontinued Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache
Intel® Xeon Phi™ Processor 7290F
(16GB, 1.50 GHz, 72 core)
Discontinued Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.