Cherry Trail trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8500
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.24 GHz)
Launched Q1'15 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x7-Z8700
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.40 GHz)
Launched Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8300
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.84 GHz)
Launched Q2'15 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8330
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.92 GHz)
Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8550
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.40 GHz)
Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8350
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 1.92 GHz)
Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x7-Z8750
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.56 GHz)
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.