Powerville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Loại cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued Cat 5 up to 100m Dual 1GbE
Launched Cat 5 up to 100m 5 W Quad
Discontinued 2.8 W Dual 1GbE
Launched 4 W Quad 1GbE
Launched 2.8 W Dual 1GbE