Powerville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I350-T2V2 Launched Cat 5 up to 100m Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I350-T4V2 Launched Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM4 Launched 4 W Quad PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-BT2 Launched 2.8 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM2 Launched 2.8 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)