Cave Creek trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Gen 1 2.0 12 W
Gen 1 2.0 11 W
Gen 1 2.0 9.5 W
Gen 1 2.0 8.5 W