Cave Creek trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8920 Discontinued PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Chipset Intel® Communications 8920 Discontinued 12 W
Chipset Intel® Communications 8910 Discontinued 11 W
Chipset Intel® Communications 8903 Discontinued 9.5 W
Chipset Intel® Communications 8900 Discontinued 8.5 W