Puma Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Băng tần Kép Discontinued 2011 802.11a/g/n 300 Mbps 2.4 GHz/5 Ghz 2x2
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300, Băng tần Kép Discontinued 2011 802.11a/g/n 450 Mbps 2.4 GHz/5 Ghz 3x3