Rainbow Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Centrino® Advanced-N 6230, Băng tần Kép Discontinued 2011 802.11a/g/n 300 Mbps 2.4 GHz/5 Ghz 2x2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030, Một băng tần Discontinued 2011 802.11b/g/n 300 Mbps RX/150 Mbps TX 2.4 GHz 1x2