Wellsburg trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C612 Launched 5 GT/s Gen 2 3.0 and 2.0 7 W
Chipset Intel® X99 Launched 5 GT/s Gen 2 3.0 and 2.0 6.5 W