Fortville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet XL710-QDA1 Launched QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-DA4 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM2 Launched Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1 Launched Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM1 Discontinued 7 W Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM2 Discontinued 7 W Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM2 Launched 7 W Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM1 Launched 7 W Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-AM2 Discontinued 7 W Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-BM2 Launched 7 W Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)