Springville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I210-IS Launched Single 1GbE SerDes/SGMII
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-IT Launched Single 1GbE
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-AT Launched Single 1GbE
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-CS Launched Không Single 1GbE SerDes/SGMII
Intel® Ethernet Controller I210-CL Launched Không Single 1GbE