Kenosha Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
ServerSystemType
Chân cắm
Q2'12 Discontinued miniITX LGA 1155
Q3'11 Discontinued miniITX 1155