Penwell trước đây của các sản phẩm

Penwell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax ClockSpeed Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® Z2480
(bộ nhớ đệm 512K, lên đến 2.00 GHz)
Discontinued Q3'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2460
(bộ nhớ đệm 512K, lên đến 1.60 GHz)
Discontinued Q2'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2420
(bộ nhớ đệm 512K, lên đến 1.20 GHz)
Discontinued Q1'13 1 512 KB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.