Lewisville trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Ethernet Intel® 82579LM Gigabit PHY Launched 90 nm
Ethernet Intel® 82579V Gigabit PHY Launched 90 nm