Twinville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-AT2 Launched 12.5 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-BT2 Launched 14 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)