Stellarton trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache 7 W
Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache 7 W
Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache 7 W
Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache 7 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.