Haswell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v3
(45M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Launched Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v3
(45M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Launched Q2'15 4 3.50 GHz 3.20 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v3
(45M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz)
Launched Q2'15 10 3.50 GHz 2.80 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v3
(45M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Launched Q2'15 18 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880L v3
(45M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q2'15 18 2.80 GHz 2.00 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v3
(45M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Launched Q2'15 18 3.10 GHz 2.30 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8867 v3
(45M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Launched Q2'15 16 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8860 v3
(40M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q2'15 16 3.20 GHz 2.20 GHz 40 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v3
(35M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q2'15 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v3
(30M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Launched Q2'15 12 2.70 GHz 2.10 GHz 30 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v3
(25M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Launched Q2'15 10 1.90 GHz 25 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v3
(20M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q2'15 8 2.00 GHz 20 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4648 v3
(30M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz)
Launched Q2'15 12 2.20 GHz 1.70 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 v3
(30M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Discontinued Q2'15 12 2.80 GHz 2.10 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4655 v3
(30M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz)
Discontinued Q2'15 6 3.20 GHz 2.90 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4660 v3
(35M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Discontinued Q2'15 14 2.90 GHz 2.10 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4667 v3
(40M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q2'15 16 2.90 GHz 2.00 GHz 40 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4669 v3
(45M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Discontinued Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 v3
(30M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Discontinued Q2'15 12 2.60 GHz 1.90 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4627 v3
(25M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q2'15 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 v3
(25M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q2'15 10 2.60 GHz 2.00 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 v3
(25M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz)
Discontinued Q2'15 10 1.70 GHz 1.70 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658A v3
(30M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q1'15 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2408L v3
(10M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q1'15 4 1.80 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2438L v3
(25M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q1'15 10 1.80 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2428L v3
(20M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q1'15 8 1.80 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2418L v3
(15M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q1'15 6 2.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1428L v3
(20M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q1'15 8 2.00 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 v3
(20M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q3'14 8 3.60 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2608L v3
(15M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q3'14 6 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v3
(20M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Launched Q3'14 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 v3
(15M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q3'14 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L v3
(20M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Discontinued Q3'14 8 2.90 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 v3
(20M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q3'14 8 3.20 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2623 v3
(10M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Discontinued Q3'14 4 3.50 GHz 3.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v3
(15M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Launched Q3'14 6 3.20 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2618L v3
(20M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Launched Q3'14 8 3.40 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2628L v3
(25M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q3'14 10 2.50 GHz 2.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699 v3
(45M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q3'14 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2698 v3
(40M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q3'14 16 3.60 GHz 2.30 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697 v3
(35M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q3'14 14 3.60 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2695 v3
(35M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q3'14 14 3.30 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2683 v3
(35M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q3'14 14 3.00 GHz 2.00 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v3
(30M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Launched Q3'14 12 3.30 GHz 2.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 v3
(15M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz)
Discontinued Q3'14 6 1.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1680 v3
(20M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q3'14 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 v3
(20M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Discontinued Q3'14 8 3.50 GHz 3.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 v3
(15M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q3'14 6 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1630 v3
(10M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz)
Discontinued Q3'14 4 3.80 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 v3
(10M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q3'14 4 3.60 GHz 3.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W v3
(25M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Discontinued Q3'14 10 3.50 GHz 3.10 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 v3
(25M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q3'14 10 3.00 GHz 2.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 v3
(30M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q3'14 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L v3
(30M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Discontinued Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L v3
(30M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 v3
(20M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q3'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v3
(15M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Discontinued Q3'14 6 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 v3
(30M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q3'14 12 3.50 GHz 2.60 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2670 v3
(30M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q3'14 12 3.10 GHz 2.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 v3
(25M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q3'14 10 3.30 GHz 2.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1226 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1246 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1276 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1286L v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1286 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz)
Discontinued Q2'14 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240L v3
(8M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1231 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1241 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1271 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1281 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz)
Discontinued Q2'14 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275L v3
(8M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220L v3
(4M bộ nhớ đệm, 1,10 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.50 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Launched Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Launched Q2'13 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230L v3
(8M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Discontinued Q2'13 4 2.80 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Discontinued Q2'13 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v3
(8M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285 v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Discontinued Q2'13 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285L v3
(8M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1268L v3
(8M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4,00 GHz)
Discontinued Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4720HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4722HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4578U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4,00 GHz)
Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790S
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4,00 GHz)
Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790T
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4785T
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4510U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EC
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Launched Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702EC
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 2,00 GHz)
Launched Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4810MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4910MQ
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4771
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610Y
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4550U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4650U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4558U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4500U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4765T
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770S
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770T
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4800MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4900MQ
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770TE
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4308U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.30 GHz 2.80 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4278U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210H
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690T
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® S