Colleyville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
0.727 W Single 1GbE PCIe v1.0a (2.5 GT/s)