Hayden Valley trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500HV Discontinued Custom (6.3" X 16.7") Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1670HV Discontinued 1U Rack LGA1366