Broadwell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5500U Launched Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5600U Launched Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5550U Launched Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5557U Launched Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5650U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775R Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850HQ Launched Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5950HQ Launched Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775C Launched Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700HQ Launched Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5750HQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5200U Launched Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5300U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5287U Launched Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5250U Launched Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5257U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350H Launched Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5575R Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675R Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675C Launched Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5005U Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5010U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5015U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5020U Launched Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5157U Launched Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10 Launched Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10a Launched Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y70 Launched Q3'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y71 Launched Q4'14 2 2.90 GHz 1.20 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y31 Launched Q4'14 2 2.40 GHz 900 MHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y51 Launched Q4'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10c Launched Q4'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1517 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1508 Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1519 Launched Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1509 Launched Q4'15 2 1.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1507 Launched Q4'15 2 1.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3805U Launched Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3825U Launched Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3205U Launched Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3215U Launched Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3755U Launched Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3765U Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v4 Launched Q2'16 24 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v4 Launched Q2'16 4 3.50 GHz 3.20 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v4 Launched Q2'16 22 3.30 GHz 2.20 GHz 55 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v4 Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.00 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8860 v4 Launched Q2'16 18 3.20 GHz 2.20 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v4 Launched Q2'16 8 2.10 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v4 Launched Q2'16 20 3.00 GHz 2.10 GHz 50 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v4 Launched Q2'16 10 2.00 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v4 Launched Q2'16 10 3.50 GHz 2.80 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8867 v4 Launched Q2'16 18 3.30 GHz 2.40 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v4 Launched Q2'16 16 2.80 GHz 2.10 GHz 40 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8894 v4 Launched Q1'17 24 3.40 GHz 2.40 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W v4 Launched Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2695 v4 Launched Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 v4 Launched Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699 v4 Launched Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L v4 Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 v4 Launched Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2698 v4 Launched Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 v4 Launched Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v4 Launched Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697 v4 Launched Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2683 v4 Launched Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2628L v4 Launched Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 v4 Launched Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697A v4 Launched Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L v4 Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 v4 Launched Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v4 Launched Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1630 v4 Launched Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L v4 Launched Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2608L v4 Launched Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 v4 Launched Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 v4 Launched Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2623 v4 Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v4 Launched Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 v4 Launched Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 v4 Launched Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2618L v4 Launched Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1680 v4 Launched Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 v4 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 v4 Launched Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v4 Launched Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 v4 Launched Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4627 v4 Launched Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 v4 Launched Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 v4 Launched Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4628L v4 Launched Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4660 v4 Launched Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 v4 Launched Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4669 v4 Launched Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4667 v4 Launched Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4655 v4 Launched Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 v4 Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699A v4 Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB
Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4 Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v4 Launched Q2'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285L v4 Launched Q2'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1258L v4 Launched Q2'15 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1278L v4 Launched Q2'15 4 3.30 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285 v4 Launched Q2'15 4 3.80 GHz 3.50 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1533N Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB
Intel® Xeon® Processor D-1513N Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1543N Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB
Intel® Xeon® Processor D-1523N Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1553N Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1520 Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1540 Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1528 Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1541 Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1539 Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1518 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1521 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1531 Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1529 Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1548 Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1527 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1537 Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1559 Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1577 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1571 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1557 Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1567 Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.