Tunnel Creek trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® E680T
(bộ nhớ đệm 512K, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E620
(bộ nhớ đệm 512K, 600 MHz)
Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E620T
(bộ nhớ đệm 512K, 600 MHz)
Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E640
(bộ nhớ đệm 512K, 1.00 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E640T
(bộ nhớ đệm 512K, 1.00 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E660
(bộ nhớ đệm 512K, 1.30 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E660T
(bộ nhớ đệm 512K, 1.30 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E680
(bộ nhớ đệm 512K, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.