Tunnel Creek trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.