Lynx Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset C222 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không
Chipset C224 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không
Chipset C226 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® H97 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® Z97 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® H87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® Q87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® Q85 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® Z87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® H81 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® B85 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset QM87 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Chipset HM87 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 2.7 W
Chipset HM86 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W