Timber Creek trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR2612UR Discontinued 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2612URR Discontinued 2U Rack LGA1366