Gladden trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1105C v2
(8M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q3'13 4 1.80 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1125C v2
(8M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Launched Q3'13 4 2.50 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1125C
(8M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q2'12 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1105C
(6M bộ nhớ đệm, 1,00 GHz)
Discontinued Q2'12 4 1.00 GHz 6 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3115C
(4M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Launched Q3'13 2 2.50 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2115C
(3M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q2'12 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B925C
(4M Bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B915C
(3M Bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Discontinued Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 725C
(1.5M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz)
Discontinued Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.