Gladden trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q3'13 4 1.80 GHz 8 MB L3 Cache 25 W
Q3'13 4 2.50 GHz 8 MB L3 Cache 40 W
Q2'12 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache 40 W
Q2'12 4 1.00 GHz 6 MB L3 Cache 25 W
Q3'13 2 2.50 GHz 4 MB L3 Cache 25 W
Q2'12 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache 15 W
Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3 Cache 15 W
Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache 10 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.