Hanksville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82578DC Discontinued Single Proprietary
Ethernet Intel® 82578DM Gigabit PHY Discontinued Single Proprietary
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82577LC Discontinued Single Proprietary
Ethernet Intel® 82577LM Gigabit PHY Discontinued Single Proprietary