Willowbrook trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'09 Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366
Q2'09 Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366
Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1366