Bluff Creek trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500BC Discontinued SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650BCDPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650BCDP Discontinued Pedestal LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630BCR Discontinued 1U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630BC Discontinued 1U Rack LGA1366