Tulsa trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7110M
(4M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7110N
(4M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7120M
(4M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7120N
(4M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7130M
(8M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 3.20 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7130N
(8M bộ nhớ đệm, 3,16 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 3.16 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7140M
(16M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 3.40 GHz 16 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7140N
(16M bộ nhớ đệm, 3,33 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 3.33 GHz 16 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7150N
(16M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 3.50 GHz 16 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.