Arrandale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LM
(4M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-350M
(3M bộ nhớ đệm, 2.26 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.26 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430M
(3M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-620M
(4M bộ nhớ đệm, 2.66 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540M
(3M bộ nhớ đệm, 2,53 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.07 GHz 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UM
(4M bộ nhớ đệm, 1,06 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640LM
(4M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-610E
(4M bộ nhớ đệm, 2,53 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.20 GHz 2.53 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520M
(3M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330E
(3M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330M
(3M bộ nhớ đệm, 2.13 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520UM
(3M bộ nhớ đệm, 1,06 GHz)
Discontinued Q1'10 2 1.87 GHz 1.07 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LE
(4M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640UM
(4M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.27 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UE
(4M bộ nhớ đệm, 1,06 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520E
(3M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UM
(4M bộ nhớ đệm, 1,33 GHz)
Discontinued Q2'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-580M
(3M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz)
Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540UM
(3M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz)
Discontinued Q2'10 2 2.00 GHz 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560M
(3M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz)
Discontinued Q3'10 2 3.20 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-370M
(3M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-680UM
(4M bộ nhớ đệm, 1,46 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 1.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660LM
(4M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz)
Discontinued Q3'10 2 3.06 GHz 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330UM
(3M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560UM
(3M bộ nhớ đệm, 1,33 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-450M
(3M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q2'10 2 2.66 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-640M
(4M bộ nhớ đệm, 2.80 GHz)
Discontinued Q3'10 2 3.46 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430UM
(3M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.73 GHz 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UE
(4M bộ nhớ đệm, 1,33 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-470UM
(3M bộ nhớ đệm, 1,33 GHz)
Discontinued Q4'10 2 1.86 GHz 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380M
(3M bộ nhớ đệm, 2.53 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380UM
(3M bộ nhớ đệm, 1,33 GHz)
Discontinued Q4'10 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-460M
(3M bộ nhớ đệm, 2,53 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.80 GHz 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-480M
(3M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-390M
(3M bộ nhớ đệm, 2.66 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6000
(3M Bộ nhớ đệm, 1,86 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5400
(3M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6100
(3M Bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6200
(3M Bộ nhớ đệm, 2,13 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5600
(3M Bộ nhớ đệm, 1,33 GHz)
Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6300
(3M Bộ nhớ đệm, 2,27 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4500
(2M bộ nhớ đệm, 1.86 GHz)
Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4505
(2M bộ nhớ đệm, 1.86 GHz)
Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3400
(2M bộ nhớ đệm, 1.06 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3405
(2M bộ nhớ đệm, 1.07 GHz)
Discontinued Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3600
(2M bộ nhớ đệm, 1.20 GHz)
Discontinued Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4600
(2M bộ nhớ đệm, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.