Hartwell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued 0.727 W Single 1GbE
Discontinued 0.727 W Single 1GbE