Niantic trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® X520-DA1 cho Dự án điện toán mở Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Single PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® X520-DA2 cho Dự án điện toán mở Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EB 10 Gigabit Launched Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599ES 10 Gigabit Launched Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EN 10 Gigabit Launched Single PCIe v2.0 (5.0 GT/s)