Barton Hills trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued 3.5 W Quad 1GbE
Discontinued Dual 1GbE