Barton Hills trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580EB Gigabit Launched 3.5 W Quad 1GbE
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580DB Gigabit Launched Dual 1GbE