Kittson trước đây của các sản phẩm

Kittson trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Itanium® Processor 9740
(24M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q2'17 8 2.13 GHz 24 MB
Intel® Itanium® Processor 9720
(20M Cache, 1.73 GHz)
Launched Q2'17 4 1.73 GHz 20 MB
Intel® Itanium® Processor 9760
(32M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q2'17 8 2.66 GHz 32 MB
Intel® Itanium® Processor 9750
(32M Cache, 2.53 GHz)
Discontinued Q2'17 4 2.53 GHz 32 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.