Jasper Forest trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'10 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache 85 W
Q1'10 4 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3 Cache 48 W
Q1'10 2 1.87 GHz 1.73 GHz 4 MB L3 Cache 35 W
Q1'10 1 1.73 GHz 2 MB L3 Cache 23 W
Q1'10 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3 Cache 85 W
Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB L3 Cache 65 W
Q1'10 4 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3 Cache 60 W
Q1'10 4 2.13 GHz 8 MB L3 Cache 65 W
Q1'10 1 1.33 GHz 2 MB L3 Cache 30 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.