Jasper Forest trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® P1053 Launched Q1'10 1 1.33 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC5528 Launched Q1'10 4 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC3539 Launched Q1'10 4 2.13 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5509 Launched Q1'10 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC5518 Launched Q1'10 4 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC3528 Launched Q1'10 2 1.87 GHz 1.73 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC3518 Launched Q1'10 1 1.73 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5549 Launched Q1'10 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5539 Launched Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB L3 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.