Snow Hill trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S3210SHLC Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA775
Bo mạch Máy chủ Intel® S3200SHV Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA775
Bo mạch Máy chủ Intel® S3210SHLX Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA775
Bo mạch Máy chủ Intel® BSHBBL Discontinued ATX Rack LGA775
Hệ thống máy chủ Intel® SR1530SH Discontinued 1U Rack LGA775