Fox Cove trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong NumExternalPorts Bộ nhớ nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Intel® SAS AFCSASRISER có RAID Tích hợp Discontinued Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 256MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.