Ephraim trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng X25-E
(32 GB, 2,5 in SATA 3Gb/giây, 50 nm, SLC)
32 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 3Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng X25-E
(64GB, 2,5 in SATA 3Gb/giây, 50 nm, SLC)
64 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 3Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.