Patsburg trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C602 Discontinued 2.0 2.0 8 W
Chipset Intel® C604 Discontinued 2.0 2.0 8 W
Chipset Intel® C606 Discontinued 2.0 2.0 12 W
Chipset Intel® C608 Discontinued 2.0 2.0 12 W
Chipset Intel® C602J Discontinued 2.0 2.0 8 W
Chipset Intel® X79 Discontinued 2.0 2.0 7.8 W