Lincroft trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q2'10 1 1.20 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 1 1.60 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 1 1.90 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 1 1.50 GHz 512 KB
Discontinued Q2'11 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.