Lincroft trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'10 1 1.20 GHz 512 KB Intel® Smart Cache 1.3 W
Q2'10 1 1.60 GHz 512 KB Intel® Smart Cache 2.2 W
Q2'10 1 1.90 GHz 512 KB Intel® Smart Cache 2.2 W
Q2'11 1 1.50 GHz 512 KB 3 W
Q2'11 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache 3 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.