Sandy Bridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2720QM Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2540M Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400 Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310M Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2410M Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400S Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500 Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2820QM Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500K Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2520M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500S Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500T Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2620M Discontinued Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600 Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120 Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Discontinued Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2310 Discontinued Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2300 Discontinued Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2320 Discontinued Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120T Discontinued Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2510E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600S Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2130 Discontinued Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2350M Launched Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2860QM Discontinued Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2630QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2390T Discontinued Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Discontinued Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100 Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100T Discontinued Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2312M Launched Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2430M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2102 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2670QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330E Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2675QM Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330M Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2635QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450M Launched Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2370M Launched Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2710QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2640M Discontinued Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2760QM Discontinued Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2649M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2357M Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2657M Discontinued Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2617M Discontinued Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2655LE Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2677M Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310E Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2637M Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2377M Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2715QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2405S Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2537M Discontinued Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2610UE Discontinued Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2105 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2557M Discontinued Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2340UE Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2629M Discontinued Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2515E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2467M Launched Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2125 Discontinued Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2367M Launched Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2435M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2700K Discontinued Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450P Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2380P Discontinued Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2550K Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2365M Launched Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2328M Launched Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2348M Launched Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2375M Launched Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940 Launched Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 957 Launched Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 967 Launched Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960 Launched Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970 Launched Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 977 Launched Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 987 Launched Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 997 Launched Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645T Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980 Launched Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T Discontinued Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540 Discontinued Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550 Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530 Discontinued Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847E Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847 Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810 Discontinued Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E Discontinued Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810E Discontinued Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B800 Discontinued Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 787 Launched Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 857 Launched Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B710 Launched Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B840 Discontinued Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G460 Discontinued Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807UE Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 797 Launched Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 867 Launched Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B815 Discontinued Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B720 Discontinued Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 877 Discontinued Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B820 Discontinued Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807 Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 887 Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465 Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555 Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B830 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470 Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 Discontinued Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1235 Discontinued Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 Discontinued Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 Discontinued Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1260L Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 Discontinued Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 Discontinued Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 Discontinued Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 Discontinued Q2'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 Discontinued Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220L Discontinued Q2'11 2 3.40 GHz 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1290 Discontinued Q3'11 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.