Sandy Bridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2720QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2540M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310M
(3M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2410M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2820QM
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500K
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2520M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500T
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2620M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120
(3M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2310
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2300
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2320
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120T
(3M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2510E
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600S
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2130
(3M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2350M
(3M bộ nhớ đệm, 2.30 GHz)
Discontinued Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2860QM
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2630QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2390T
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100
(3M bộ nhớ đệm, 3.10 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100T
(3M bộ nhớ đệm, 2.50 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2312M
(3M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2430M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2102
(3M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2670QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330E
(3M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2675QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330M
(3M bộ nhớ đệm, 2.20 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2635QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Discontinued Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2370M
(3M bộ nhớ đệm, 2.40 GHz)
Discontinued Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2710QE
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2640M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2760QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2649M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2357M
(3M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2657M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2617M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,60 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2655LE
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2677M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310E
(3M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2637M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,80 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2377M
(3M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz)
Discontinued Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2715QE
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2405S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2537M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,30 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2610UE
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,40 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2105
(3M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2557M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2340UE
(3M bộ nhớ đệm, 1,30 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2629M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2515E
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2467M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,30 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2125
(3M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2367M
(3M bộ nhớ đệm, 1.40 GHz)
Discontinued Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2435M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2700K
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450P
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2380P
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2550K
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2365M
(3M bộ nhớ đệm, 1.40 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2328M
(3M bộ nhớ đệm, 2.20 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2348M
(3M bộ nhớ đệm, 2.30 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2375M
(3M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230
(8M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1235
(8M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240
(8M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245
(8M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1260L
(8M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270
(8M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275
(8M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220
(8M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280
(8M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225
(6M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220L
(3M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Discontinued Q2'11 2 3.40 GHz 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1290
(8M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Discontinued Q3'11 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640
(3M Bộ nhớ đệm, 2,80 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T
(3M Bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620
(3M Bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T
(3M Bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840
(3M Bộ nhớ đệm, 2,80 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622
(3M Bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630
(3M Bộ nhớ đệm, 2,70 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850
(3M Bộ nhớ đệm, 2,90 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860
(3M Bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T
(3M Bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632
(3M Bộ nhớ đệm, 2,70 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870
(3M Bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940
(2M Bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950
(2M Bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 957
(2M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 967
(2M bộ nhớ đệm, 1,30 GHz)
Discontinued Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960
(2M Bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Discontinued Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970
(2M Bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 977
(2M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Discontinued Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T
(3M Bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 987
(2M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 997
(2M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645T
(3M Bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645
(3M Bộ nhớ đệm, 2,90 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980
(2M Bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T
(2M bộ nhớ đệm, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540
(2M bộ nhớ đệm, 2.50 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T
(2M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550
(2M bộ nhớ đệm, 2.60 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T
(2M bộ nhớ đệm, 2.20 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530
(2M bộ nhớ đệm, 2.40 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847E
(2M bộ nhớ đệm, 1,10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847
(2M bộ nhớ đệm, 1,10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810
(2M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz)
Discontinued Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E
(1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Discontinued Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810E
(2M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440
(1M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B800
(2M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 787
(1,5M bộ nhớ đệm, 1,30 GHz)
Discontinued Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 857
(2M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz)
Discontinued Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B710
(1.5M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B840
(2M bộ nhớ đệm, 1.90 GHz)
Discontinued Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G460
(1.5M bộ nhớ đệm, 1.80 GHz)
Discontinued Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807UE
(1M bộ nhớ đệm, 1,00 GHz)
Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 797
(1,5M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Discontinued Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 867
(2M bộ nhớ đệm, 1,30 GHz)
Discontinued Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B815
(2M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz)
Discontinued Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B720
(1.5M bộ nhớ đệm, 1.70 GHz)
Discontinued Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 877
(2M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Discontinued Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B820
(2M bộ nhớ đệm, 1.70 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807
(1,5M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 887
(2M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465
(1.5M bộ nhớ đệm, 1.90 GHz)
Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555
(2M bộ nhớ đệm, 2.70 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B830
(2M bộ nhớ đệm, 1.80 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470
(1.5M bộ nhớ đệm, 2.00 GHz)
Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache