Clarksfield trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
ProcessorGraphicsModelId
Q3'10 4 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'10 4 2.93 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Q3'10 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'09 4 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Q3'09 4 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'09 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.