Lynnfield trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-860S Discontinued Q1'10 4 3.46 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-870 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-860 Discontinued Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-750 Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-750S Discontinued Q1'10 4 3.20 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-760 Discontinued Q3'10 4 3.33 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-870S Discontinued Q2'10 4 3.60 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-875K Discontinued Q2'10 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-880 Discontinued Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3430 Launched Q3'09 4 2.80 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3440 Discontinued Q3'09 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3450 Launched Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3426 Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3460 Discontinued Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3470 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3480 Discontinued Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.