Bigby trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 3200 Launched 1.1 Không 20 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 3210 Launched 1.1 21.3 W